Per tal de reportar incidències tècniques, s'establirà comunicació amb la persona usuària per correu electrònic. Utilitzeu el següent formulari.

Dades de l'usuari:

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud, així com per a poder trametre informació sobre formació, ocupació i sobre els serveis que puguin ser del vostre interès. El responsable del fitxer és l’IMFE Mas Carandell, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes. L’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell es compromet a no cedir-les a d’altres persones sense el consentiment explícit de l’usuari/ària excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l’IMFE Mas Carandell per exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals.

Com a titular de les dades, de conformitat amb el previst a l’art. 11.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, autoritzo a l’IMFE Mas Carandell a comunicar les dades personals indicades al paràgraf anterior a la Fundació Mas Carandell amb la finalitat de poder trametre informació sobre formació, ocupació i sobre els serveis que puguin ser del vostre interès, i per al creuament amb d’altres bases de dades en exercici de les funcions pròpies d’ambdues entitats. Poder denegar el consentiment a aquesta comunicació de dades amb la remissió d’un correu electrònic a l’adreça correu@imfe.org on manifesten de forma expressa aquesta circumstància.

Centre d'ajuda

La Borsa de treball de Mas Carandell és un servei públic d'intermediació laboral que posa en contacte persones que cerquen una ocupació o volen millorar la que tenen i empreses que volen incorporar professionals.

Accés a l'àrea privada