Advocat/ada

Referència: 4239
Data de publicació: 02/06/2017
Sector oferta: Administració i oficines
Sector empresa: O. Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria

Requisits

 • Formació reglada: Grau (Pla Bolònia)
 • Especialitat: Dret
 • Experiència: 1 anys
 • Idiomes: Castellà (Superior), Català (Superior)
 • Altra formació: Es valorarà formació en dret i contractació pública
 • Permisos de conduir: B
 • Vehicles:

Condicions de l'oferta

 • Horari: A determinar
 • Població del lloc de treball: Reus
 • Nombre de vacants: 1
 • Tipus de contracte: Altres contractes temporals a temps complert
 • Sou orientatiu: 27.000€
 • Funcions: Assessorament en qüestions contractuals no contencioses, que comprendrà la redacció de plecs de clàusules administratives i revisió jurídica de plecs de prescripcions tècniques (partint de models ja existents), assistència a meses de contractació, redacció o revisió de tot tipus de contractes derivats de procediments de contractació subjectes tant a les instruccions internes de contractació d’acord al disposat a la Llei de Contractes del Sector Públic per als ens del sector públic no administració pública, com a la Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, entenent inclòs qualsevol estadi del procés de contractació.
  - Col·laboració tècnic jurídica en l’assessorament a altres àrees,preparació i revisió de tot tipus d'escrits (cartes, requeriments, convenis, acords, etc.), documents i informes en matèria de dret públic i de dret privat. Especialment en matèria de contractació pública, dret d'aigües, consumidors i usuaris, protecció a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc residencial i protecció de dades de caràcter personal.
  -  Assessorament i suport jurídic a l’oficina d’atenció al ciutadà, per donar resposta a les reclamacions de clients i usuaris del servei d’aigua i clavegueram de la ciutat
  - Seguiment i control de procediments contenciosos vinculats als àmbits d’actuació de la divisió i interposició de cartes, procediments monitoris i verbals de reclamació de deutes de clients.

 • Resum de l'oferta: Tècnic superior DRET – especialitzat en sector públic i contractació pública
 

Si us interessa aquesta oferta, heu d'inscriure-us a la borsa.

Torna a la llista d'ofertes

Centre d'ajuda

La Borsa de treball de Mas Carandell és un servei públic d'intermediació laboral que posa en contacte persones que cerquen una ocupació o volen millorar la que tenen i empreses que volen incorporar professionals.

Accés a l'àrea privada