Tècnic/a en animació sociocultural

Referència: 4728
Data de publicació: 05/07/2018
Sector oferta: Administració i oficines
Sector empresa: S. Altres serveis

Requisits

 • Formació reglada: Cicle formatiu de grau superior. FP 2n grau (tècnic/a especialista). Mestratge industrial. Mòduls professionals III.
 • Especialitat: Animació sociocultural
 • Experiència: No és necessària
 • Informàtica: Ofimàtica (Mitjà)
 • Idiomes: Català (Superior), Anglès (Mitjà), Francès (Mitjà), Castellà (Superior)
 • Altra formació: No és necessària

Condicions de l'oferta

 • Dies laborables: es treballa en cap de setmana
 • Horari: 9-18h
 • Població del lloc de treball: Reus
 • Nombre de vacants: 1
 • Tipus de contracte: Temporal per obra o servei a temps complet
 • Sou orientatiu: 18.000 € bruts anual
 • Funcions:

  • Atenció individual i/o grupal al col·lectiu d'atenció.
  • Programar, organitzar i avaluar les intervencions d'animació social que complementen l'itinerari integral, individual i familiar.
  • Informació, orientació i acompanyaments, quan sigui necessari, de recursos socials.
  • Coordinació amb l'equip d'intervenció social i amb cada professional referent dels casos.
  • Instruir a les persones beneficiàries de l'entitat amb les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social, donar suport en l'organització de les seves activitats quotidianes i en el desenvolupament de les seves relacions socials, resoldre les contingències que es puguin presentar.
  • Supervisió de les tasques de manteniment del centre per part de les persones residents.
  • Identificació, disseny, implementació i avaluació d'activitats de foment de la convivència en els dispositius d'acollida.
  • Resolució de conflictes i mediació intercultural.
  • Suport en la interpretació i puntualment, en la traducció de documents a l'equip tècnic.
  • Elaboració d'informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del programa.
  • Registre de dades en la base de dades interna  i en altres bases de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
  • Participació, si fos necessari, en fòrums, actes i jornades vinculats als objectius del lloc ocupat i de l'organització.
  • Participar en processos d'incidència i participació social.
  • Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus DDHH.
  • Coordinació amb el teixit social i els serveis socials normalitzats.
  • Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d'objectius.
  • Suport a l'equip d'intervenció en totes les tasques que poguessin sorgir com a exercici del treball diari

 • Resum de l'oferta: Busquem un/a tècnic/a animació sociocultural amb idiomes (francès o anglès....).
 

Si us interessa aquesta oferta, heu d'inscriure-us a la borsa.

Torna a la llista d'ofertes

Centre d'ajuda

La Borsa de treball de Mas Carandell és un servei públic d'intermediació laboral que posa en contacte persones que cerquen una ocupació o volen millorar la que tenen i empreses que volen incorporar professionals.

Accés a l'àrea privada