Psicòleg/oga

Referència: 4738
Data de publicació: 09/07/2018
Sector oferta: Administració i oficines
Sector empresa: S. Altres serveis

Requisits

 • Formació reglada: Grau (Pla Bolònia)
 • Especialitat: Psicologia
 • Experiència: No és necessària
 • Idiomes: Castellà (Superior), Català (Superior)
 • Altra formació: • Col·legiació • Habilitació com Psicòleg/a General Sanitari/a. Es requereix coneixement d'idiomes (anglès, francès, àrab, rus, ...)

Condicions de l'oferta

 • Dies laborables: 20 hores setmanals
 • Horari: 9-14h
 • Població del lloc de treball: Reus
 • Nombre de vacants: 1
 • Tipus de contracte: Temporal per obra o servei a temps parcial
 • Sou orientatiu: 14.000 € bruts anuals
 • Funcions: • Realitzar atencions individuals: procés d'escolta activa, contenció i suport emocional. • Dissenyar, implementar i fer el seguiment d'atencions grupals, en forma de tallers que promouran la millora de la Salut des d'una perspectiva integral. Dur a terme la tutorització i seguiment de casos individuals. • Promoure tallers. • Dur a terme actuacions encaminades a la prevenció d'eventuals danys psicològics majors. • Garantir l'organització i funcionament dels pisos d'acollida. • Garantir la bona convivència veïnal a les places d'acollida. • Col·laborar, juntament amb la resta de l'equip, en el disseny de la intervenció psicosocial per a l'organització, gestió i implementació del projecte. • Coordinació amb altres recursos interns i externs. • Realitzar informes. • Realitzar registres en base de dades. • Participar en les reunions d'operativa de l'equip d'intervenció. • Participar en les reunions ideològiques i estratègiques de l'equip i de l'entitat. • Participar en xarxes i activitats comunitàries: Taules de Salut, Integració, etc. • Coneixement dels serveis de salut, especialment els de salut mental. • Garantir la comunicació i coordinació amb els serveis de salut mental. • Acollida, tutorització, seguiment i avaluació de personal en pràctiques i / o voluntari. • Desenvolupar i impartir formació externa i interna. • Elaborar informes, memòries, adaptacions, propostes de millora de plans, programes i projectes. • Resoldre la gestió administrativa i documental del seu servei. • Donar suport i executar els programes de l'àrea d'inclusió que siguin necessaris quan l'equip així ho requereixi.
 • Resum de l'oferta: Busquem un/a psicòleg/a (mitja jornada)
 

Si us interessa aquesta oferta, heu d'inscriure-us a la borsa.

Torna a la llista d'ofertes

Centre d'ajuda

La Borsa de treball de Mas Carandell és un servei públic d'intermediació laboral que posa en contacte persones que cerquen una ocupació o volen millorar la que tenen i empreses que volen incorporar professionals.

Accés a l'àrea privada