Monitor/a

Referència: 4423
Data de publicació: 09/11/2017
Sector oferta: Serveis a la comunitat i personals
Sector empresa: O. Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria

Requisits

  • Formació reglada: FP 2n grau (tècnic/a especialista). Mestratge industrial. Mòduls professionals III. Cicle formatiu de grau superior
  • Experiència: 1 anys
  • Altra formació: Es valorarà títol de monitor/director de lleure. Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana nivell de suficiència (certificat C1). Disposar del certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

Condicions de l'oferta

  • Horari: A determinar a l'entrevista de treball
  • Població del lloc de treball: Reus
  • Nombre de vacants: 0
  • Tipus de contracte: Temporal per obra o servei a temps parcial
  • Sou orientatiu: A determinar a l'entrevista de treball
  • Funcions: Funcions de monitor/a en l'àmbit de l'esport i el lleure.
  • Resum de l'oferta: Es convoca una oferta de treball en l'àmbit de l'esport, el lleure i activitats complementàries per a la contractació laboral, d'acord a la legislació vigent, per cobrir les necessitats de contractació pel Parc de Nadal 2017/2018. Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació: Currículum vitae de l'aspirant Fotocòpia simple del Número d'Identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres de la Unió Europea o d'aquells Estats en què sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia del document que acrediti la seva nacionalitat Fotocòpia del títol acadèmic Fotocòpia del certificat negatiu del Registre central de delinqüent sexuals Certificació acreditativa del nivell de catala exigit (C1) Els/les interessats/es hauran de portar el seu currículum i la documentació requerida a Reus Esport i Lleure, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus (Carrer Mallorca, 1) en els horaris relacionats a continuació, moment en el que es realitzarà una entrevista personal: Dilluns, 20 de novembre de 16.00h a 19.00h Dimarts, 21 de novembre de 12.00h a 14.00h Dimecres, 22 de novembre de 12.00h a 14.00h Dijous, 23 de novembre de 16.00h a 19.00h Divendres, 24 de novembre de 12.00h a 14.00h
 

Si us interessa aquesta oferta, heu d'inscriure-us a la borsa.

Torna a la llista d'ofertes

Centre d'ajuda

La Borsa de treball de Mas Carandell és un servei públic d'intermediació laboral que posa en contacte persones que cerquen una ocupació o volen millorar la que tenen i empreses que volen incorporar professionals.

Accés a l'àrea privada