Tècnic/a en orientació

Referència: 4812
Data de publicació: 09/10/2018
Sector oferta: Serveis a la comunitat i personals
Sector empresa: S. Altres serveis

Requisits

 • Formació reglada: Estudis universitaris
 • Experiència: No és necessària
 • Idiomes: Anglès (Mitjà), Castellà (Mitjà), Català (Mitjà)
 • Altra formació: No és necessària

Condicions de l'oferta

 • Horari: Tarda
 • Població del lloc de treball: Reus
 • Nombre de vacants: 1
 • Tipus de contracte: Temporal per obra o servei a temps complet
 • Sou orientatiu: 22.128,96 € bruts anuals
 • Funcions: Coordinar, acompanyar i dinamitzar l’acció social voluntària de les persones mentores a través de: - Reunions presencials amb els mentors del grup d’acollida, facilitant eines per promoure una mentoria encaminada a l’apoderament i l’autonomia de les persones refugiades - Resolució de dubtes o d’altres qüestions plantejades per part dels mentors, vetllant per a la correcta interacció entre persones mentores i refugiades i resoldre les contingències que es poguessin presentar - Reunions amb els tècnics responsables dels programes d’acollida i inclusió que estiguin seguint les persones refugiades, ja siguin del programa estatal de protecció internacional o siguin altres com, per exemple, els que es puguin establir des dels ens locals o la pròpia administració de la Generalitat de Catalunya. - Registre i transmissió de les informacions rellevants relatives a la relació de mentoria i elaboració d’informes de seguiment que incloguin la proposta, si escau, de continuïtat de la relació. -Actualitzar, gestionar i mantenir eines de comunicació, gestió i formació de les persones mentores. -Col·laborar amb el tècnic de voluntariat de CEAR a Catalunya per desenvolupar estratègies conjuntes i facilitar la inclusió i interacció entre les persones que participen en el programa de mentoria i el voluntariat de l’entitat. -Promoure la implicació de les persones mentores en la defensa dels drets humans, i del dret d’asil en particular.
 • Resum de l'oferta: En el marc del programa de mentoria a persones refugiades i sol·licitants d’asil a Catalunya del Programa Català de Refugi, implementar el seguiment tècnic dels grups d’acollida de persones refugiades en el marc del Programa Català de Refugi. Aquest seguiment consisteix en tres actuacions principals: gestió dels emparellaments entre grups de refugiats i grups d’acollida, seguiment de la relació de mentoria establerta entre grups de persones refugiades i grups d’acollida i coordinació de l’equip tècnic i rendiment de comptes d’aquest seguiment envers la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Les tasques de seguiment tècnic es realitzaran amb els grups d’acollida que poguessin estar situats a Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Segrià, Pla d’Urgell, Noguera, Urgell, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Aran.
 

Si us interessa aquesta oferta, heu d'inscriure-us a la borsa.

Torna a la llista d'ofertes

Centre d'ajuda

La Borsa de treball de Mas Carandell és un servei públic d'intermediació laboral que posa en contacte persones que cerquen una ocupació o volen millorar la que tenen i empreses que volen incorporar professionals.

Accés a l'àrea privada