Registre a la borsa de treball per demandants

A través d’aquest web podeu introduir i modificar el vostre currículuma la borsa de treball de Mas Carandell. També podeu consultar les ofertes que hi publiquen les empreses i apuntar-vosi si disposeu dels requeriments publicats. 

És molt important entrar al vostre espai personal per consultar les ofertes periòdicament i/o fer gestions del CV, amb l'objectiu d'evitar que es desactivi la vostra candidatura si esteu 6 mesos sense realitzar cap gestió.

Quan registreu el vostre CV a la borsa el personal tècnic de Mas Carandell s'encarrega de validar-ne les dades.

Quan us apunteu en alguna oferta, el personal tècnic de Mas Carandell comprova l’adequació del perfil  als requeriments i facilita el vostre currículum a l’empresa perquè contacti amb vosaltres i us inclogui en el procés de selecció. 

A continuació iniciarem el teu procés d'alta per a que puguis accedir als nostres serveis via web.
Per tal d'activar el teu accés, cal que omplis totes les dades d'aquest formulari:

NIF/NIE *
Nom *
Primer cognom *
Email *

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud, així com per a poder trametre informació sobre formació, ocupació i sobre els serveis que puguin ser del vostre interès. El responsable del fitxer és l’IMFE Mas Carandell, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes. L’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell es compromet a no cedir-les a d’altres persones sense el consentiment explícit de l’usuari/ària excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l’IMFE Mas Carandell per exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals.

Com a titular de les dades, de conformitat amb el previst a l’art. 11.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, autoritzo a l’IMFE Mas Carandell a comunicar les dades personals indicades al paràgraf anterior a la Fundació Mas Carandell amb la finalitat de poder trametre informació sobre formació, ocupació i sobre els serveis que puguin ser del vostre interès, i per al creuament amb d’altres bases de dades en exercici de les funcions pròpies d’ambdues entitats. Poder denegar el consentiment a aquesta comunicació de dades amb la remissió d’un correu electrònic a l’adreça correu@imfe.org on manifesten de forma expressa aquesta circumstància.

Inscriure's a la borsa de treball

Si no disposeu de connexió a Internet us podeu inscriure des de l'Espai Activa de Mas Carandell, amb el suport d'una orientadora. Consulteu-ne l'horari i espais on es fa setmanalment a l'agenda del web mascarandell.cat. L'Espai Activa és d'accés lliure.

Agència de col·locació núm. 0900000062

L’IMFE Mas Carandell disposa de l’autorització per part del Servei d’Ocupació de Catalunya per ser Agència de col·locació. Les agències de col·locació realitzen intermediació per oferir a les persones una ocupació adequada a les seves característiques i facilitar a les empreses que posen ofertes de treball les persones candidates que millor encaixen en els seus requeriments. 

Com agència de col·locació Mas Carandell ofereix la borsa de treball i altres recursos per millorar l'ocupació de les persones que busquen feina: orientació professional i informació, Espai activa per consultar ofertes de feina i servei de treball a l'estranger entre d'altres. Consulteu tots els recursos al web mascarandell.cat

Informació per a empreses

Si us voleu registrar com a empresa cal que feu servir un formulari diferent.

Registre per a empreses