Registre a la borsa de treball per a empreses

A través d'aquest web les empreses que volen incorporar professionals poden enregistrar-se i publicar ofertes de feina amb la finalitat de rebre aspirants al lloc de treball.
Un cop enregistrada l'empresa a la borsa i a continuació ja pot donar d'alta ofertes de feina. El personal tècnic de Mas Carandell valida sempre les dades de l'empresa prèviament a la validació d'ofertes.
Un cop validada l'oferta, el personal de Mas Carandell la publica al web i s'inicia el procés de preselecció de candidatures. En cas de no poder validar-la per algun motiu, Mas Carandell contacta amb l'empresa per disposar de la informació necessària.
El nom de l'empresa és confidencial i mai es publica. En el termini màxim de dues setmanes Mas Carandell facilita a l'empresa els CV de persones interessades que acompleixen els requeriments, perquè aquesta pugui contactar i incloure-les en el procés selectiu.

Per tal d'activar l'accés, cal que ompliu les dades d'aquest formulari: (Els camps marcats amb * són obligatoris)

DADES DE CONTACTE
Persona de contacte *
Email *
DADES DE L'EMPRESA
Nom empresa *
CIF *
Adreça *
Codi Postal *
Municipi *
Telèfon *
Telèfon 2
Fax
Correu electrònic *
Pàgina Web
Sector d'activitat *
Explicació Activitat *
Núm. patronal
Núm. Treballadors *

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud, així com per a poder trametre informació sobre formació, ocupació i sobre els serveis que puguin ser del vostre interès. El responsable del fitxer és l’IMFE Mas Carandell, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes. L’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell es compromet a no cedir-les a d’altres persones sense el consentiment explícit de l’usuari/ària excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l’IMFE Mas Carandell per exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals.

Com a titular de les dades, de conformitat amb el previst a l’art. 11.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, autoritzo a l’IMFE Mas Carandell a comunicar les dades personals indicades al paràgraf anterior a la Fundació Mas Carandell amb la finalitat de poder trametre informació sobre formació, ocupació i sobre els serveis que puguin ser del vostre interès, i per al creuament amb d’altres bases de dades en exercici de les funcions pròpies d’ambdues entitats. Poder denegar el consentiment a aquesta comunicació de dades amb la remissió d’un correu electrònic a l’adreça correu@imfe.org on manifesten de forma expressa aquesta circumstància.

Inscriure's a la borsa de treball

També podeu donar-vos d'alta a la borsa de treball de Mas Carandell contactant amb el Servei d'orientació laboral de Mas Carandell al telèfon 977 010 850 o bé acudint personalment a les seves dependències en horari de Secretaria prèvia cita.

Altres serveis a les empreses

La Fundació IMFE Mas Carandell, creada el 2002, contribueix a la millora de les capacitats d'adaptació als canvis tant de les empreses com dels seus recursos humans, oferint programes de formació continuada i serveis de consultoria mitjançant una oferta a mida de cada persona i de cada organització, d'acord amb les necessitats de desenvolupament del Camp de Tarragona.

A banda de la borsa de treball es oferim, entre d’altres: visites tècniques d’assessorament, suport als processos de selecció (proves, espais,..), gestió del crèdit de formació, plans de formació a mida, campus virtual, estades d’alumnes en pràctiques, jornades, seminaris i serveis de consultoria en RH. Consulteu-nos.