Centre d’ajuda per a empreses

Per utilitzar la borsa de Mas Carandell com a empresa i posar una oferta de feina per primera vegada cal introduÏr les dades del contacte i de l’empresa a l’apartat Donar-se d’alta com a empresa, tot seguint els següents passos:

  1. Clicar l’enllaç Donar-se d’alta com a empresa
  2. Activar l’accés omplenant el formulari amb les dades del contacte i de l’empresa
  3. Estar d’acord amb les condicions d’ús de la borsa i amb la cessió de dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal
  4. Premer el botó enviar
  5. Iniciar el procés d’introducció de dades de l’oferta de feina en els diferents apartats, tenint en compte que alguns són obligatoris. Cal observar les indicacions sobre el format de les dades que s’han d’introduir, com per exemple en el cas de les dates.

L’accés d’una empresa enregistrada anteriorment a la borsa, es realitza introduint el seu CIF i la seva contrasenya a l’apartat d’identificació de la dreta. Si el CIF i la contrasenya són correctes, seran validats i ja es pot accedir a la zona privada per modificar la informació, posar noves ofertes, consultar l’historial, o bé per canviar la contrasenya.

En el cas de no poder donar-se d’alta a la borsa o no poder accedir a l’àrea privada cal comunicar la incidència mitjançant el formulari a tals efectes del Centre d’ajuda, apartat Incidències tècniques.