Preguntes més freqüents

Quins serveis ofereix la borsa de treball de Mas Carandell? 

A través de la borsa en línia les empreses poden posar ofertes de feina i les persones demandants d’ocupació poden consultar-les i s’hi poden inscriure.

Com s’estableix el contacte amb l’empresa? 

Quan l’empresa publica una oferta a la borsa de Mas Carandell les persones interessades s’hi poden inscriure sempre que acompleixin els requeriments. A continuació, Mas Carandell envia el seus CV per ordre d’inscripció a l’oferta, fins que l’empresa considera que té suficients aspirants per procedir al procés selectiu. El currículum s’envia a l’empresa perquè aquesta contacti directament amb les persones candidates.

Qui pot accedir a les meves dades? 

Per mantenir la privacitat s’ofereixen contrasenyes d’accés a empreses i a sol·licitants, permetent la confidencialitat de les dades personals. Les contrasenyes mai es lliuren a terceres persones.

Els currículums de les persones inscrites s’envien a l’empresa per tal que l’organització pugui establir el contacte.

Mas Carandell avisa per telèfon de les noves ofertes de treball? 

No, el sistema de la borsa està pensat per facilitar la màxima autonomia i promoure la cerca activa de feina. Es recomana consultar la borsa regularment per conèixer les noves ofertes.

Des d’on es pot accedir al web de la borsa si no es disposa d’Internet? 

Les empreses que volen posar una oferta poden contactar al telèfon 977 010 850 de Mas Carandell.

Les persones sol·licitants d’ocupació poden acudir a l’Espai Activa de Mas Carandell, recurs que disposa d’equipaments informàtics, connexió a Internet i el suport d’una orientadora. Es recomana consultar l’horari i espais on es desenvolupa setmanalment l’Espai Activa.